Skaisto Skatu Aģentūra
Ir 4 brīvas vietas! 26.03. | Ejam uz pavasara pusi! JAUNSUDRABIŅAM-145! Ulbrokas pērle. GARKALNE. Ropaži. Lielie KANGARI - dabas brīnums un jaunā taka. Ķoderu pilskalns!

Daudz dabas! Vēl ir vietas 30-viet. autobusā!

JAUNUMS!
2022.
gada 26. martā, sestdien

JĀNIM JAUNSUDRABIŅAM-145!
Ulbrokas pērle. Garkalne. Ropaži. Dabas brīnums - Lielie Kangari - taka un Ķoderu pilskalns!
Plkst. 8:50 tiekamies, 9:00 izbraucam no Aspazijas bulvāra 5/7, Rīgā.

Ropažu novads ir Latvijas 2021.g. administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība,
kurā tika apvienoti Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads un Inčukalna novada Vangažu pilsēta.
Novada centrs tagad atrodas Ulbrokā!
Ar īpašu koncertu  “Šai vietai piederēt. Šai vietā iederēties. Derēt”  26. sept. 2020. atklāja kultūras centru “Ulbrokas pērle”!
Kultūras centru raksturo mūsdienīga arhitektūra. Ēkas ovālajos korpusos ir iemājojušas divas koncertzāles – Lielā zāle ar 480 skatītāju vietām un Mazā zāle ar 198 vietām.Kultūras centrā atrodas arī Dzimtsarakstu nodaļa ar gaišu un svinīgu laulību ceremoniju zāli, Stopiņu novada vēstures muzejs, "Zaļā klase" – konferenču zāle ar 190 vietām un Ulbrokas bibliotēka ar lasītāju apkalpošanas zāli, kluso lasītavu un multimediju zāli. Ēkā atrodas arī kafejnīca un administratīvās telpas, abus korpusus savieno stikla galerija. Iepazīšanās ekskursija Ulbrokas pērlē! Ziedojums 1 €.

Kafijas pauze Ulbrokā.

Ulbrokas muiža. Ansambļa galvenā ēka ir pils, kura saglabājusies pārbūvētā veidā. Pils celta 18. gs. beigās pēc pazīstamā Rīgas arhitekta K. Hāberlanda projekta. Trīsstāvu nams veidots klasicisma formās ar kolonnu portiku un stāvu teltsveida jumtu, savdabīgu kāpņu platformu gan pagalma, gan ezera pusē.
Ēkai ir sava neatkārtojama kultūrvēsturiska vērtība, kas atspoguļo gadsimtiem ilgās dzīves norises pie Daugavas, kā arī liecina par Rīgas arhitektu aktivitātēm provincē.. Šobrīd ēka atrodas bēdīgā stāvoklī.

Garkalne administratīvo reformu krustcelēs.
Vēsturiskie dokumenti liecina, ka Garkalnes novada zemes ietilpa Rīgas apriņķa Ādažu un Ropažu pagastos.
1945. gadā Rīgas apriņķa Ādažu pagastā izveidoja Garkalnes ciema padomi. Pēckara gados, atdaloties Ādažu un Ropažu pagastiem, izveidojās Garkalnes pagasts.
 
Garkalnes ciems ietilpis Saulkrastu (1949.-1956.g.) un Rīgas (pēc 1956.g.) rajonos. 1977.gadā Garkalnes ciemam pievienoja apgabalu no likvidētā Berģu ciema un daļu Vangažu ciema teritorijas, bet daļu Garkalnes ciema pievienoja Ādažu ciemam. 1990.gadā ciemu reorganizēja par pagastu, bet 2006.gadā par novadu. Un 2021…Ropažu novada Garkalnes pagasts!
Iepazīsim Garkalni ar vietējo gidi - rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabu, Jāņa Jaunsudrabiņa izziņas taku, militāros un citus objektus. Ieteicamais ziedojums 3 €.

Ap pl. 14:30 pusdienas grupai būs organizētas Ropažos, Vēja ligzdā (vistas karbonāde liela porcija un dzēriens 6 €).
 
Turpināsim ceļu un dosimies uz Ropažiem!
Ropažus iepazīsim kopā ar vietējo gidu Andreju! Ieteicamais ziedojums 2 €.
Ropažu nosaukums, iespējams, ir cēlies no līvu vārda "Roudōpois", kas latviski nozīmē "dzelzs puisis" un vedina domāt, ka aizvēsturiskajos laikos šeit iegūta purva rūda dzelzs kausēšanai.
Ropaži atrodas Lielās Juglas kreisajā krastā, cauri ciemam iet reģionālais ceļš P10 (Inčukalns—Ropaži—Ikšķile).
Lielās Juglas krastā atrodas parks ar estrādi, Ropažu pilsdrupas, pagasta pārvalde. Vēl ciemā atrodas Ropažu luterāņu baznīca, Ropažu vidusskola, sporta komplekss, bibliotēka utt.
 
Lielo Kangaru taka
Guntis Eniņš LA.lv rakstīja22. janvārī 2012
Visa zeme vienos kangaros,
 Kas mums citu zemi dos:
 Latvjiem jādzīvo ir kangaros,
 Pāri elles purviem vijas
 Kalnu grēdas tā kā velna dzijas.
 Ceļš uz Rīgu Lielos Kangaros.
 Visi ceļi laupītāju kangaros.
 Kas mums citus ceļus dos;
 Jābraukā pa tiem, ko Kangars dos. 

Tikai putni no augšas zeltītā rudenī redz, kāds Radītāja brīnums ir Lielie Kangaru kalni. Pāri kilometriem tālam, tūkstošiem gadus neapdzīvotam plašumam cauri mūžīgiem mežiem, pāri bīstamiem akaču purviem, nāvīgām laupītāju vietām, garām slīkšņainiem ezeriem līdz apvārsnim aizstiepjas tik stāva kalnu grēda kā baznīcas jumts, ko Lielais cilvēks sabēris jau teiku laikmetā.
Lielie Kangaru kalni ir visneticamākais, visbrīnumainākais, visatraktīvākais veidojums – septiņus kilometrus garš, līdz koku galotnēm augsts, stāvs kalnu valnis kā īpaši gatavots līkloču šķēršļu joslas ceļš.
Šis dabas veidojums ir tik neticami dīvains, ka arī visiem labi zināmais, savdabīgais aizvēstures pētnieks Ivars Vīks Lielo Kangaru izcelšanos mēģināja skaidrot ar citas civilizācijas laikmetu, ar atlantiem..
Dabas liegums ietver lielāko osu grēdu Latvijā, kā arī tam pieguļošās platības - Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu.
Dabas liegumā izbūvēta pastaigu taka ar tiltiņiem un skatu platformu pie Kangaru ezera. Takas sākumā izvietotais veselības maršruts ikvienu apmeklētāju – gan mazu, gan lielu, aicina kārtīgi izvingroties un izkustēties. Teritorijā atrodas 33 m augsts skatu tornis un skatu platforma ainavas vērošanai.
Takas  garums 2 km. VEIDS - Lokveida. APVIDUS Mežs, purvs. SEGUMS: Pamatā dēļu laipas, vidējais platums - 1000 cm. Takas sākumā grants šķembu segums.

Ķoderu pilskalns, saukts arī par Lielo Vīra gultu
, ir Vidzemes lībiešu pilskalns. Formas un profila dēļ, tas ir īpatnējs arheoloģijas piemineklis. Senapmetne atrodas uz viena no sākuma pauguriem Lielajos Kangaros. Ķoderu pilskalns skaitās samērā jauns, jo tas radās un ir bijis apdzīvots no mūsu ēras 9. līdz 12. gadsimtam (vēlais dzelzs laikmets).  Gar pilskalna dienvidu pakāji plūst Mazā Jugla. Ķoderu pilskalns ir maz pētīts valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Atgriešanās Rīgā ap pl. 19:15.

Cena: 35 €
Cenā iekļauts: tūristu klases autobusa (atbilstoša grupas lielumam) izmaksas, pavadošā gida pakalpojumi.
Cenā nav iekļauts: izmaksas  apmeklējumu vietās, vietējo gidu pakalpojumi un maltītes.
 
Patīkamu ceļojumu ! Gide Inita
 
close

Vēlos doties šajā ceļojumā