Skaisto Skatu Aģentūra
5.09. SUBATE un AKNĪSTE | Koka arhitektūra un lievenīšu stāsti. Stendera muzejs un ILŪKSTE!

Ir vēl 3 brīvas vietas! Zvaniet 26415127

 
2021.gada 5.septembrī, svētdien
Neapgūtās vai sen neredzētās Sēlijas salas!
Iepazīstam Subati, Aknīsti un Ilūksti!
Koka arhitektūra un lievenīšu stāsti. Stendera muzejs
Pl. 7:20 pulcējamies, pl. 7:30 izbraucam no Aspazijas bulvāra 5, Rīgā.
Vecumnieki – Nereta – Aknīste - Subate – Ilūkste - Rīga
 
“Augšup lejup šaurie ceļi bija
Ezeri ar mežu galiem mijās
Un gar Susēju ar bēro zirgu
Vecais sēlis brauc uz gadatirgu.
No Ilūkstes līdz Aknīstei
No Aknīstes līdz Viesītei
Gan Subatē, gan Neretā
Skan sēļu balsis…”
Vecā Sēļa Ceļa Dziesma - Andrejs Lihtenbergs A.Zaķa vad. (1972)  mūzika - Uldis Lapsiņš, vārdi - Gunārs Selga.
Aknīste atrodas Dienvidsusējas krastos, 135 km no Rīgas.
Šai pusē teic – akneišone, ne reizi vien par savu dzimto vietu saka – miests, bet saka to ar lepnumu.
Aknīste ir neliela apdzīvota vieta ar aptuveni tūkstoti iedzīvotājiem, bet raibu un bagātu vēsturi –
ar izciliem kokamatniekiem, rosīgiem ebreju tirgotājiem, prasmīgām dzijas krāsotājām un muzejisku retumu – porcelāna krūzi ar turku sultāna attēlu.
1795.gadā Kurzemes hercogiste, tātad arī novads, nonāca Krievijas impērijas sastāvā. Drīz vien pašreizējā novada likteņi uz laiku šķīrās, jo Aknīstes muižas zeme prozaisku iemeslu dēļ nokļuva Kauņas guberņā.

19.gadsimts saistās ar lielām pāmaiņām, jo Kurzemes guberņā, kā pirmajā Krievijas impērijā 1817.gadā atcēla dzimtbūšanu. Līdz ar to, blakus asarieši un gārsenieši ieguva personīgo brīvību. Aknīstiešiem, kā Kauņas guberņas zemniekiem uz to bija jāgaida līdz 1861.gadam. Personiskā brīvība sekmēja pašapziņas un izglītības attīstību.

Latvija Aknīsti no Lietuvas ieguva 1921. gadā pēc Latvijas-Lietuvas robežkomisijas lēmuma, kas atzina teritorijas piederību Latvijai, jo lielākā daļa tās iedzīvotāju bija latvieši. 1991.g
adā Aknīste ieguva pilsētas tiesības.
Dzimuši Aknīstē - Aigars Voitišķis latviešu mūziķis un komponists. Ekskursija ar vietējo gidu 2 € / no personas.
Subate - Sēlijas salu tūrisma sadarbības tīklā ir lievenīšu stāstu sala..
Tikai šeit ir tik krāšņas mājas, lieveņi, verandas, logi un citi vēsturiski apbūves elementi.
“Šajā pilsētā ir interesants gars”, - ir teicis Imants Ziedonis, saukdams Subati par vienu no skaistākajām vietām Latvijā. Te vienkopus darbojas triju dažādu ticību dievnami, gar šauru un līkumotu ieliņu malām rindojas vienstāvu koka apbūve.
 
Vēsturiski Subate bijusi Sēlijas zemju tirdzniecības un arī kara ceļu krustpunkts.
Bijušās ebreju bodītes,  koka arhitektūra ar īpašajiem logu rāmjiem, slēģenēm, durvīm un lievenīšiem.
Latviešu, lietuviešu, ebreju un krievu tautības veidojušas Subates garīgo, tradīciju un apbūves kolorītu. Pilsēta atrodas uz diviem uzkalniem, lejā kā upe cauri visai pilsētai 5 km garumā vijas Subates Mazais un Subates Lielais ezeri.
Savas unikālās vides un neskartās arhitektūras dēļ pilsetā uzņemta filma „Pilsēta pie upes”(rež. V.Kairišs, pirmizrāde 2020.gadā). Apmeklējums ar vietējo gidu, no personas 3 €.
 
Eglaine – atklājumu sala. Eglaines pagasta vēstures centrs - Vecā Stendera muzejs.
Lašu pagastā (tagad Eglaines pagasts) 1714. gada 27. augustā dzimis Gothards Frīdrihs Stenders - vācu tautības mācītājs, apgaismotājs, latviešu laicīgās literatūras dibinātājs, valodnieks, saukts arī par Veco Stenderu. 1989. gadā šeit atklāts piemiņas akmens un atvērts muzejs.
Te redzams Stenderu dzimtas koks, viņa grāmatas, kas izdotas 18. gadsimtā, dažādi viņa darbu faksimilizdevumi. Te aplūkojama arī fotogrāfija no pašreiz Vācijā dzīvojošās pēcteces Renātes Prehteles arhīva, kurā redzami viņai piederošie trauki ar Lašu pastorāta un Sunākstes baznīcas attēliem.

Nobaudīsim vienkāršas pusdienas - putra, tēja (no 2 € / 1 pers. pusdienas un muzeja un baznīcu apmeklējumi).

Lašu vecajos luterāņu kapos atrodas Raiņa apdziedātās Mēnesmeitiņas (Idas Apsānes) ģimenes kapi.
Apmeklāsim Mēnesmeitiņas kapu. Uz I. Apsānes kapa pieminekļa rakstīts: "Ida Marie Apsahn dzim. 23 März 1867 mir. 10 April 1887"
 
Lašu kapos guldīti Latvijā dzimušā pasaulslavenā lietuvieša tēlnieka Roberta Antiņa  (Robertas Antinis, sen. 1989–1981)  radi, kura dzimtas saknes stiepušās Lašu pagastā un bērnības gadi pavadīti Lašu un Kaldabruņas pagastos.  R.Antiņa darbi godā skaistākās pilsētas Lietuvā – Palangu, Kauņu, Ukmerģi, Biržus, Rokišķus. Latvijā zināmākais R. Antiņa darbs ir “Koklētājs ar bērniem”, savukārt Lašu kapsētā var iepazīt tēlnieka veidotus 3 kapa pieminekļus, kas ievērojami atšķiras citu vidū.
Lašu luterāņu baznīca.
Ilūkste
ekskursija kopā ar vietējo gidu. Apmeklēsim vēstures un seno lietu krātuvi „Sēļu istaba” kur ir apkopota Ilūkstes novada vēsture, Sēlijas tradīcijas un lietas, apskatāms  Ilūkstes tautas tērps un izpētītas krāsas zeķu un cimdu rakstos. Lūkosim Ilūkstes nozīmīgākos arhitektūras pieminekļus. Apmeklējums 2 €.
Rīgā atgriezīsimies ap pl. 20.30

Cena: 35 €
Cenā ietilpst: autobusa noma un pavadošā gida pakalpojumi.
Cenā neietilpst: apmeklējumu maksas un ēdināšanas izdevumi.

Jauki ceļot kopā ar Jums!
Gide Inita Sproģe
 
 
close

Vēlos doties šajā ceļojumā